Prelegent
Kazimierz Grabski

Firma:

Fabryki Mebli "FORTE" S.A.

Stanowisko:

Koordynator ds. Danych Podstawowych
Wystąpienia:
Słowa kluczowe:
RPA

Doświadczenie zawodowe zdobywał w consultingu, branży kosmetycznej i przede wszystkim w branży telekomunikacyjnej. Zajmował się działaniami marketingowymi, business intelligence i strategią marketingową na stanowiskach od asystenckich po dyrektorskie.


Rozwijał swe doświadczenie zawodowe w branży lokalizacyjnej zarządzając zespołami dostarczającymi usługi dla globalnych klientów oraz analizując i usprawniając procesy biznesowe.

Obecnie czerpie zawodową przyjemność z pracy ludźmi i z danymi po to, aby użytkownicy danych rozumieli dane, z którymi pracują i ufali im. Wykorzystuje w swej pracy roboty software'owe budowane w oparciu o rozwiązania UiPath oraz rozwiązania oferowane przez platformę analityczną KNIME.