Kontekst
Konferencji

 W ciągu ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy już 7 edycji konferencji poświęconej hiperautomatyzacji (miały one miejsce w czerwcu i listopadzie 2020 r., lutym i grudniu 2021 r. , marcu i listopadzie 2022 r. a także czerwcu 2023 r. ). Uczestniczyło w nich ponad 10.000 osób z całej Polski. Stwierdziliśmy, że warto spotkać się ponownie i porozmawiać o łączeniu automatyzacji i AI w średnich i dużych firmach.

Serdecznie zapraszam Państwa do nieodpłatnego udziału w tym przedsięwzięciu!
prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Image
Andrzej Sobczak
Rozwinięcie
Konferencji

Tuż po konferencji (12-13 czerwca) odbędzie się szkolenie on-line "Moc Inteligentnych Procesów". Jest ono przeznaczone dla osób chcących nauczyć się jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w analizie, optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. Szkolenie kierujemy głównie do właścicieli procesów, specjalistów i ekspertów procesowych a także liderów i analityków ds. automatyzacji oraz robotyzacji procesów biznesowych

Osoby, które zdecydują się na udział w szkoleniu otrzymują pakiet nieodpłatnie pakiet Pro (dostęp do wszystkich nagrań ze wszystkich edycji cyklu HiperAutomatyzacja na rok czasu).

Wszystkie szczegóły i rejestracja dostępne są na stronie: MocProcesow.pl.

Image
Logo
Wyróżniki
konferencji

01. Tylko praktyka

Wystąpienia mają postać case study - prelegenci będą odnosić się do swoich praktycznych doświadczeń. 

02. Dwie perspektywy

W ramach konferencji przewidziane są dwa strumienie pomiędzy którymi można się przełączać - menadżerski i wdrożeniowy.

03. Dostęp do nagrań

Uczestnikom odpłatnym zapewniamy nieodpłatny dostęp do nagrań z konferencji.

04. Radar dla liderów

W ramach konferencji zaprezentujemy radar ułatwiający wdrażanie AI w organizacjach 

05. Nie jesteście leadami

Nie udostępniamy nikomu maili uczestników konferencji - nie traktujemy Państwa jako leady sprzedażowe.

06. Element większej całości

Konferencja jest częścią przedsięwzięcia dotyczącego budowy polskiej społeczności hiperautomatyzacji  & AI - Liderzy.AI.