Prelegent
Mikołaj Sochański

Firma:

Zurich Insurance Company

Stanowisko:

Senior Project Manager
Wystąpienia:
Słowa kluczowe:
RPA

Rozpoczynał obecną ścieżkę budując swoją firmę, przygotowując się do bycia konsultantem funkcjonalnym SAP oraz Continous Improvement. Życie pokierowało go do automatyzacji w RPA i consultingu. Pracował dla branż automotive, consumer goods, banking oraz insurance.

Miał okazję pracować z Automation Anyhwere, Blue Prism oraz UiPath. Pełnił różne role, od analizy biznesowej, zarządzanie projektem, skalowania usług RPA globalnie, projektowania i wdrażania robotycznego modelu operacyjnego, oraz ostatnio jako project manager migracji infrastruktury i usług UiPath do Azure Cloud jako PaaS.