Sebastian Kondracki
Sebastian Kondracki

Firma:

Deviniti

Stanowisko:

Chief Innovation Officer
Wystąpienia:
Słowa kluczowe:
Chatboty
Innowacje

Od ponad 25 lat zaangażowany w projekty informatyczne na różnych etapach rozwoju, a jego największą zawodową miłością jest programowanie, zwłaszcza wymagających algorytmów poprzedzonych gruntownymi badaniami.

Członek podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ekspert ds. transformacji cyfrowej zwłaszcza w obszarze jej głównych akceleratorów tj. procesów innowacyjnych i szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Autor książki “Python i AI dla e-commerce”, szef innowacji Deviniti.com jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm tworzących oprogramowanie w Polsce, a także wykładowcą na studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizacja AI/IT: hiperautomatyzacja, NLP (Natural Language Processing), NLG (Natural Language Generation), Explainable Artificial Intelligence (XAI) w biznesie, a w szczególności e-commerce.

Specjalizacje biznesowe: testowanie i weryfikacja pomysłów biznesowych, lean startup, zarządzanie projektami projektami eksploracyjnymi.

Autor licznych publikacji m.in. w magazynie komputerowym CHIP, CHIP Special, ComputerWorld, Proseed, jak także publikacji naukowych w Journal Of Transdsciplinary Systems Science, Transport Przemysłowy.