Prelegent
Tomasz Bykowski

Firma:

Horus

Stanowisko:

Członek Zarządu
Wystąpienia:
Słowa kluczowe:
RPA

Członek Zarządu w firmie Horus, która tworzy dedykowane rozwiązania do zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych, dla dużych firm i oddziałów międzynarodowych korporacji.

Z wykształcenia mikrobiolog z doktoratem z biochemii. Z praktyki przedsiębiorca i menedżer w firmach technologicznych, od czasów pierwszej rewolucji internetowej. Kierował firmą e-learningową i był odpowiedzialny za cyfrową transformację w polskim oddziale największego na świecie dostawcy treści naukowo-technicznych.

Od ponad 10 lat w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej zajmującej się komercjalizacją rezultatów badań nad genomem ludzkim, w obszarze medycznej diagnostyki molekularnej. W badaniach psychologicznych konsekwentnie klasyfikowany jako wizjoner. Sukces mierzy sukcesem Klientów.