Prelegent
Dorota Kondej

Firma:

Orange Polska

Stanowisko:

Liderka CoE RPA w Orange Polska
Wystąpienia:
Słowa kluczowe:
RPA
Zarządzanie procesowe

Kierownik projektów oraz programów. Konsultant chętnie sprawdzający się w różnych rolach: Project Manager, Change Manager, Product Owner, RPA Lider. Lubi wyzwania i trudne projekty obarczone dużym ryzykiem. W pracy ważne są dla niej relacje międzyludzkie, praca zespołowa oraz rozumienie wspólnego celu. Pasjonatka metodyk zwinnych i nowych technologii.

W przeszłości zaangażowana w projekty korporacyjne i rządowe, a od 2011r. związana z rynkiem telekomunikacyjnym - Orange, gdzie odpowiada za projekty związane z rozwojem systemów bazodanowych i raportowych w obszarze Business Insights. Od 2022 roku jest również Liderką CoE Robotic Process Automation w Orange Polska.

Dzięki ciągłej potrzebie rozwoju konsekwentnie kształci się i realizuje na różnych polach: studia, kursy, szkolenia oraz praca na rzecz innych. Ma również ambicję promowania „ludzkiego wymiaru biznesu” i rozwija tę wizję poprzez łączenie pracy zawodowej ze studiami psychologicznymi oraz pracą wolontariacką.