Prelegent
Kamil Żbikowski

Firma:

Processifier

Stanowisko:

CEO
Słowa kluczowe:
Process mining

Kamil jest współzałożycielem i CEO spółki Processifier dostarczającej oprogramowanie Process Mining.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami IT, przede wszystkim w branży finansowej.

Zajmuje się również działalnością naukową w obszarze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz właśnie Process Mining na Politechnice Warszawskiej.