Prelegent
Krzysztof Jabłoński

Firma:

mBank

Stanowisko:

Inżynier ds. optymalizacji procesów
Słowa kluczowe:
Process mining

Pracuje w Departamencie IT w zespole optymalizacji procesów biznesowych i wewnętrzny.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego w programie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.