Prelegent
Paweł Gołubiak

Firma:

eLeader

Stanowisko:

Head of Business, Productive24
Wystąpienia:
Słowa kluczowe:
NoCode
LowCode

Menedżer, z ponad 15-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w obszarach procesowych, operacyjnych i zarządczych. Posiada ogromne doświadczenie w optymalizacji i budowaniu efektywnych procesów, zwiększaniu zwinności operacyjnej oraz wprowadzaniu na rynek i internacjonalizacji nowych produktów IT (wdrożenia w ponad 80 krajach).

Obecnie, jako Head of Business Productive24, odpowiada za kształtowanie strategii rozwoju i upowszechniania szerokich zastosowań platformy Productive24. Productive24 to platforma low-code/ no-code, która umożliwia tworzenie kompleksowych, wieloplatformowych i skalowanych aplikacji biznesowych, w tym bezpiecznych rozwiązań klasy enterprise. Platforma pozwala błyskawiczne tworzyć dowolne oprogramowanie biznesowe na zamówienie i z sukcesem cyfryzuje unikalne procesy biznesowe firm. Wszystkie aplikacje Productive24 w danej organizacji tworzą jeden ekosystem (i jednocześnie jeden punkt integracji z innymi rozwiązaniami), przynosząc efekt synergii organizacji opartej na danych i procesach.