Prelegent
Tomasz Romanowski

Firma:

Processifier

Stanowisko:

Head of Product
Wystąpienia:
Słowa kluczowe:
Process mining

Programista i lider zespołu z doświadczeniem w bankowości detalicznej w obszarze Data Science.

Magister Matematyki i Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.