Prelegent
Jan Maria Kowalski

Firma:

SpeakLeash.org

Stanowisko:

Ekspert ds. AI
Słowa kluczowe:
AI
Cloud
Innowacje

Menedżer i ekspert w jednej osobie z 20-letnim doświadczeniem w IT,
rozwija zespoły R&D i wdraża innowacyjne rozwiązania
z zakresu automatyzacji, analityki danych, AI i usług chmurowych.
Jest autorem prawdopodobnie pierwszej na polskim rynku strategii hiperautomatyzacji, którą z sukcesami realizuje w dużym banku uniwersalnym.

Wykorzystuje na co dzień sztuczną inteligencję i buduje narzędzia
do przetwarzania dokumentów, analizy rozmów, wykrywania naruszeń czy automatyzacji procesów.

Zaangażowany w rozwój sztucznej inteligencji i otwartych modeli językowych w Polsce (w ramach fundacji SpeakLeash.org).