Program
Repczyński
O robotyzacji dla robotyzujących (nie tylko dla bankowców) - dokument Dobrych Praktyk Robotyzacji Procesów wydany przez Związek Banków Polskich
09:00-09:15
 Michał Żmijewski
Edukacja w obliczu automatyzacji. Czy odpowiedzią jest szukanie synergii z biznesem?
09:15-09:30
 Urszula Jessen
Jak z sukcesem wdrażać Process Mining w organizacji?
09:30-10:10
 Rafał Piotrowski
Hitchhiker's Guide to the... API's (prezentacja w języku PL)
10:10-10:50
 Jacek Chwiła
 Sebastian Kondracki
Hiperautomatyzacja komunikacji klient - organizacja przy użyciu dużych modeli językowych
10:50-11:30
 Pawel Bulowski
Platforma AI - automatyzacja oraz optymizacja procesów Data Science z wykorzystaniem rozwiązań w chmurze
11:30-12:10
 Michał Szklarski
Wdrożenia low/no-code na przykładzie OutSystems
12:10-12:50
 Michał Ślósarz
 Grzegorz Kamyk
Doświadczenia z budowy autorskiej platformy procesowej MPWIK S.A.
12:50-13:30
 Mikołaj Zieliński
Akcja Migracja - Droga z lokalnego serwera do chmury (UiPath)
13:30-14:10
 Mirosław Petniakowski
 Paweł Brendel
Jak zapewnić prawidłowe działanie robota po przeniesieniu na produkcję?
14:10-14:50
Agnieszka Maciąg
Michał Wilczyński
Orkiestracja robotów w technologii Blue Prism – czyli co jeżeli time scheduling to już za mało dla VELUX
14:50-15:30
 Dominik Cholewiński
Klęska urodzaju. It’s all about…people. Platforma procesowa Low-Code (WebCon BPS) w praktyce
15:30-16:10
 Sebastian Kondracki
 Michał Dulemba
 Marcin Kurzyna
W drodze do "narodowego" autoregresyjnego modelu języka złożonego z minimum 20 miliardów parametrów. Jak społeczność hiperautomatyzacji może w tym pomóc?
16:10-16:30
Adam Rataj
Morele.net - Innowacje, Demokracja, OpenSource
16:30-17:10
Andrzej Sobczak
Zakończenie I dnia konferencji
17:10-17:15