Prelegent
Radosław Repczyński

Firma:

Credit Agricole Bank Polska

Stanowisko:

Senior Business Process Manager
Słowa kluczowe:
Digitalizacja
RPA
AI

W Credit Agricole Bank Polska S.A od 20 lat. Rozpoczynał ścieżkę zawodową jako członek zespołu projektowego a następnie Departamentu Optymalizacji Procesów. Odpowiadał za zbudowanie kompleksowego systemu pomiarowego oraz raportowego wskaźników procesowych. Następnie w Pionie Zarządzania Jakością prowadził złożone transformacyjne projekty biznesowe w roli Business Project Manager. W kolejnych latach w Departamencie Zarządzania Zmianą i Cyfryzacją jako Senior Business Process Manager realizował programy optymalizacyjne i szkoleniowe głównie w metodyce Lean. Ukończył szkolenie SixSigma Black Belt.

Certyfikowany Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością wg. standardów kwalifikacyjnych ZBP.

Inicjator oraz od ponad sześciu lat koordynator wdrażania technologii RPA w CABP, dodatkowo kieruje działaniem Centrum Kompetencji RPA dla Banków należących do detalicznej bankowości zagranicznej Grupy Credit Agricole.

Współprzewodniczący roboczej grupy ds. robotyzacji przy Komitecie Jakości Usług Finansowych Związku Banków Polskich.